Jak na import kategorií a produktů z účetního systému POHODA

Napsal Michal Pešat, 25.06.2018

Náš eshopový systém nově umožňuje integrovat kategorie z účetního systému POHODA do existujícího stromu kategorií na eshopu a následné nahrání produktů do eshopu včetně obrázků. To vše lze pohodlně provést přímo z účetního systému. V tomto článku si ukážeme, jak na to.

Nastavení účetního systému

Nejprve je třeba v účetním systému nadefinovat propojení s eshopem. Toho docílíme vytvořením nového eshopového řešení v účetním systému POHODA.

V nabídce vlevo dále vybereme možnost Obecný internetový obchod.

Na kartě WEB klient zašrtneme možnost ověření a zadáme ověřovací údaje. Jméno se skládá z domény eshopu, kde jsou tečky nahrazeny podtržítky a jako heslo vyplníme POHODA API klíč, který nalezneme v nastavení administrace eshopu.

Dále nastavíme na kartě Export adresy, kam se budou odesílat data o skladových zásobách a kategoriích, a to následujícím způsobem:

URL pro zásoby: https://adresa-naseho-eshopu.cz/admin/threads/accountancy/products_import.php
URL pro kategorie: https://adresa-naseho-eshopu.cz/admin/threads/accountancy/categories_import.php

Nezapomeneme změnit 'adresa-naseho-eshopu.cz' na skutečnou adresu našeho eshopu.

Pokud budeme importovat větší množství produktů a kategorií, je dobrý nápad na kartě Nastavení prodloužit maximální dobu odpovědi. Předejdeme tak situaci, kdy by se komunikace s eshopem mohla nezdařit vlivem překročení časového limitu.


Jako poslední nastavíme přístupové údaje k FTP serveru. Prostřednictvím FTP serveru se následně budou nahrávat obrázky k produktům. Nastavení je obdobné jako na karte WEB klient. Do pole pro určení vzdálené složky napíšeme / a kódování ponecháme na hodnotě UTF-8.

To je prozatím vše, co se týká nastavení účetního systému.

Práce s kategoriemi

Komunikace s eshopem probíhá v okně Internetové obchodování.

Nejprve zvolíme obchod, který jsme si dříve nadefinovali.

V dalším kroku vybereme možnost Odeslat na internet -> Data XML.

Dále zvolíme položku kategorie...

Dále už jen vše potvrdíme a zobrazí se nám informace o úspěšnosti průběhu přenosu.

V administraci

Po nahrání kategorií do eshopu se v administraci přesuneme do okna Import od dodavatele.

Zde vybereme možnost importu z Pohody a načteme feed.

Prostřednictvím rozbalovacích nabídek přiřadíme jednotlivým kategoriím z POHODy existující kategorie eshopu.

A nezapomeneme uložit.

Tím máme kategorie vyřízené a můžeme se pustit do samotných produktů.

Práce s produkty

Po úspěšném napárování kategorií můžeme již přejít k samotnému importu produktů. Z POHODy obdobně jako dříve odešleme data na eshop. Nezapomeneme přepnout odesílaná data z kategorií na skladové zásoby.

V dalším kroku máme možnost blíže specifikovat, které produkty chceme do eshopu odeslat.

Dále opět potvrdíme a zobrazí se nám známý přehled o průběhu komunikace s obchodem.

Jako poslední je třeba odeslat do eshopu přenést produktové fotografie. Toho docílíme opět prostřednictvím okna Internetové obchodování s tou výjimkou, že namísto Data XML zvolíme možnost Obrázky.

Dále můžeme opět zvolit, které obrázky chceme na eshop odeslat - správné nastavení v tomto kroku nám může ušetřit spoustu času.


Dále již tradičně potvrdíme a zobrazí se nám přehled o komunikaci s obchodem.


Blahopřejeme! Právě jste úspěšně nahráli produkty z účetního systému do vašeho eshopu!


A máme pro Vás ještě bonus. Pokud máte zájem o plošné upravení prodejních cen pro e-shop, lze tak učinit pomocí nastavení slevy v systému Pohoda.

Stačí nové prodejní ceně nastavit jako název 'ESHOP'.

Úpravu ceny následně provedete pomocí pole 'Sleva' po pravé straně. Mějte na paměti, že ačkoli je pole nazváno sleva, může jeho hodnota být i záporná, čímž docílíte prodejní ceny vyšší, než jaká je uvedená v kartě zásoby.

V přehledu zásob můžete nově nastavené ceny zkontrolovat ve spodní části přehledu, pod záložkou Slevy.


Tak a to je pro teď od nás již opravdu vše. Ať se daří.